ethos & lelou

full stack software development| full-stack software development

017 227| database, IT and web work

021 117| GIS, AutoCAD, Sim.

023 056| green R&D

017 118| pre-post multi media

Ethos & Lelou (Felix), är din full-stack lösning, vilket innebär allt från programmering, robotik och 3D till multimedia som du behöver för att slutföra ditt projekt. Våra personliga och robusta tjänster har gett våra kunder ett ekonomiskt fördelaktigt och tidseffektivt resultat. 

Till skillnad från stora byråer älskar och specialiserar vi oss på att göra det som inte tidigare gjorts!Vi kan erbjuda en gratis offert och strategisk översikt, och vi arbetar på leveransbasis. 

Om ditt projekt är för ideell och offentlig (miljö och social utveckling) kan vi erbjuda våra tjänster ”pro bono”.

Kontakta Felix för mer information.

 

 

DEERRUNNING

 

 

| the skills to make your vision run wild! |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| technical drafting (drawing) & simulation(stress/CFD)  with AutoCAD |
| GIS, in 2D-3D & simulations |
| custom products(.exe, iOS, Android and Linux) with .NET/MySQL |
| 3D printing, metal casting and soon 100*90cm CNC |